Apr 24, 2010

La victòria de l´exèrcit Reialista front als Agermanats

Els Agermanats van ser derrotats militarment per l´exèrcit reial l´any 1523. Això tindrà unes conseqüències molt greus per a la ciutat de València. En primer lloc, la desfeta del moviment agermanat donarà lloc a la victòria de l´autoritarisme reial, el qual havia estat seriosament qüestionat pels agermanats. A banda, les conseqüències econòmiques i la repressió personal, que en un primer moment fou més moderada, però que en la segona fase serà molt dura, probablement perquè la presa de València no suposà el final de les Germanies, ja que molts dels agermanats es refugiaren a Xàtiva que no caurà fins un any després.

La repressió també fou col·lectiva, amb confiscacions de bens, que afectaren als gremis i a les poblacions agermanades. Aquesta repressió consistia en grans multes que es van pagar durant molts anys i que tindran un clar efecte en l´endarreriment del desenvolupament econòmic del País Valencià durant el s.XVI.

D´altra banda la noblesa també es va veure afectada ja que la guerra els va suposar una gran despesa econòmica. A més, la seua imatge política també es veurà afectada, ja que no havien pogut resoldre el conflicte agermanat per ells mateixos i havien necessitat l´ajuda del rei.

Un altra de les conseqüències serà la de caire religiós, el moviment agermanat també tenia un fort component anti-mudèjar, ja que aquestos suposaven una clara competència econòmica per als gremis, ja fora exercint com a ma d´obra barata per als nobles o en els treballs artesanals. Així doncs, els agermanats duran a termes bateigs forçosos, el més famós fou el de Gandia, aquestos culminaran amb la sentència de 1525 per la qual es dictamina que els batejos fets pels agermanats eren vàlids i que hi havia l´obligació de bateig forçós de tots els mudèjars.

...si voleu saber més Dimarts i Dijous de 10 a 11h a l´aula F.1.2 de la Fac.Geo i Hist....

No comments: